II Bieg Cudu nad Wisłą

Włocławski Klub Biegacza Maratończyk ma zaszczyt zaprosić wszystkich amatorów biegania i aktywności fizycznej na II Bieg cudu nad Wisłą.

Impreza odbędzie się 15 sierpnia 2017 roku na włocławskim „Zawiślu” (tereny leśne przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej)

REGULAMIN

NAZWA IMPREZY:
II Bieg Cudu nad Wisłą

I. Organizator:
– Włocławski Klub Biegacza Maratończyk

-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

II. Termin i miejsce:
15 sierpnia 2017 r. godz. 09:00, start i meta   tereny leśne przy PWSZ ul. Obrońców Wisły 1920r. (włocławskie Zawiśle)

III. Trasa:
Dystans 10 km (dukty leśne) – 2 pętle

W biegu prowadzony będzie elektroniczny i ręczny pomiar czasu.

Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu do 1,5 godziny.

Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana co 1 km

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu biegu (w godz. 07.00 – 08.30). Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 16 r.ż. Osoby poniżej 18 roku życia zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun.

Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

V. NAGRODY

Puchary dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn

Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg pamiątkowy medal

VI. KLASYFIKACJE

OPEN Kobiet i Mężczyzn

VII. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia za pośrednictwem strony: https://elektronicznezapisy.pl/event/1969/strona.html
2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz pakiet startowy (w skład pakietu wchodzi torba, ręcznik, drugie śniadanie – po biegu, woda, numer z agrafkami).
4. Uczestnicy weryfikowani są po okazaniu dokumentu ze zdjęciem. Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby (upoważnienia nie będą brane pod uwagę).
5. Zapisy elektroniczne możliwe będą od 15.07.2017 r. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 120 osób lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu 120 osób opłatę startową będzie można dokonać w dniu biegu.

VIII. OPŁATY:
1. Opłata startowa wynosi:
– w terminie do 11.08.2017 r. – 29 PLN; dla osób powyżej 65 lat –10 PLN;

– w dniu biegu opłata wynosi 40zł dla wszystkich

Opłata startowa jest dokonywana za pomocą płatności elektronicznych lub tradycyjnym przelewem na konto klubu WKB Maratończyk:

BZ WBK: 17 1019 0000 0001 3460 5190 (UWAGA nastąpiła zmiana konta)
3. W przypadku nie wyczerpania limitu 120 osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty, istnieje możliwość zgłoszenia i wpłaty gotówkowej w dniu zawodów.
4. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Osoby, które dokonają wpłaty po 11.08.2017 r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w czasie weryfikacji w Biurze Organizacyjnym. Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów).

IX. PROGRAM MINUTOWY:

07.00-08.30 – weryfikacja zawodników, zapisy do biegu –Sala gimnastyczna PWSZ, ul, Obrońców Wisły 1920r.

09.00 – start ostry

09.40 – pierwszy zawodnik na mecie;

11.00 – ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów i nagród,

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu.

Do dyspozycji zawodników dostępne będą szatnie z prysznicami oraz depozyt

Ubezpieczenie. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie związane z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

Uczestnicy oraz osoby funkcyjne muszą wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

wkbmaratonczyk2009@gmail.com