Już 15 stycznia na Stadionie OSiR o godzinie 12.00 odbędzie się pierwsza współorganizowana przez nas impreza biegowa. Będzie to „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Naszym partnerem jest sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze sztabu otrzymaliśmy informację o pamiątkach dla uczestników Biegu:

Mamy zarejestrowany w Warszawie bieg „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Uwaga nastąpiła mała zmiana nazwy.

Otrzymamy 80 numerów startowych, co do ilości koszulej nie jestem w stanie nic więcej stwierdzić.

Po rozmowie z Beatą Krajewską postaramy się zorganizować koszulki Włocławek lub sztabowe dla pozostałych uczestników biegu.

W tym przypadku nie nagrody dla biegaczy są najważniejsze a pokazanie, że środowisko biegaczy potrafi się sprawnie zorganizować i dołożyć się do wspólnej idei.

UWAGA !

Tego samego dnia po Biegu o gadzinie 13.00  rozpocznie się Walne Zebranie Członków WKB „Maratończyk” w sali konferencyjnej OSiR.

Zapraszamy zarówno Członków Klubu jak i szeroko rozumiane środowisko biegaczy, gdyż zaprezentujemy KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2017

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. PREZENTACJA KALENDARZA IMPREZ BIEGOWYCH NA ROK 2017 (CZĘŚĆ DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH, ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW)

PRZERWA

3. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań: merytorycznego i finansowego przez Zarząd Klubu

4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

5. Uzupełnienie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania

6. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Klubu

7. Dyskusja nad przyszłością Klubu, przyjęcie wniosków i uchwał z niej płynących

8. Zakończenie obrad